Asociación Galega de Educación para a Saúde

Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Documentación

 

  Esquelete dun traballo de investigación

  Exemplos de presentación pública dun traballo de investigación:  1,  2.

  Técnicas para asegurarse de que o seu próximo traballo nunca chegue a publicarse

 

  Realización de enquisas

  Encuesta Nacional de Salud 2001: cuestionario de adultos, cuestionario infantil.

  Encuesta de Nutrición y Salud de la Comunidad Valenciana

  Encuesta de Nutrición y Salud de Orihuela

 

  Fontes de datos demográficos, sanitarios e sociais

  Evolución demográfica en Galicia a finais do século XX

  Principais datos demográficos de Galicia (I.G.E.)

 

  Mortalidade en España (I.N.E.)

  Boletín estadístico de defunción (I.N.E.)

  Boletín estadístico de parto (I.N.E.)

  Boletín estadístico de parto (antiguo) (I.N.E.)

 

  Movemento natural da poboación (notas explicativas) (I.G.E.)

 

  Nova perspectiva da saúde dos Canadianos (Marc Lalonde): en francés, en inglés.

 

  Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio e, dentro deles: obxectivos, metas e indicadores relacionados coa Saúde

  Saúde para Todos no século XXI

 

  Escolas saudables - Proxecto Rede Europea de Escolas Promotoras de Saúde

  Cidades saudables

  Carta de Cidades Educadoras: Declaración de Barcelona

 

  Eleccións diarias para unha vida saudable

  Reflexionando sobre os alimentos

 

  EDO: Enfermidades de Declaración Obrigatoria

 

  Calendario vacinal - actualización 2014 - SERGAS (Servicio Galego de Saúde)

  Calendario vacunal - Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud - Varicela

 

  Recomendacións de exclusión de asistencia ás garderías e colexios para controlar enfermidades infecciosas

 

  Gripe porcina --> gripe humana H1N1 de orixe porcina --> gripe A/H1N1

Na Consellería de Sanidade

Na Consellería de Educación

Equipo CESCA

 

  Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA (ONUSIDA) (UNAIDS)

 

  Código Europeo contra el cáncer

 

  Ergonomía

  Estratexia en materia de prevención e detección precoz da dependencia en Galicia, horizonte 2020: http://benestar.xunta.es/web/portal/planseprogramas

 

  Seguridade vial:

 

  Alerxias:        (preme sobre o libro para baixalo en pdf)

 

  A Asemblea Mundial da Saúde adoptou o Undécimo Programa Xeral de Traballo en maio de 2006. Texto.

 

  Selecting Indicators for the Quality of Health Promotion, Prevention and Primary Care at the Health Systems Level in OECD Countries (OECD)

 

  Indicadores sociais (OECD)

 

  Informe sobre a saúde no mundo 2005 - Cada nai e cada neno contarán (OMS)

 

  O estado da poboación mundial 2001 (FNUAP)

 

  Informes sobre Desenvolvemento Humano (UN)

  Desenvolvemento, seguridade e Dereitos humanos para todos - 2005 (UN)

 

  Informe sobre o Desenvolvemento Mundial 2005 - Un mellor clima para a inversión en beneficio de todos (BM)

  Informe sobre o Desenvolvemento Mundial 2006 - Equidade e desenvolvemento (BM)

 

  Progreso para a infancia - Un informe sobre a supervivencia da nenez - 2004 (UNICEF)

 

  Informe da Xunta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondente a 2006 (JIFE)

 

Inicio