Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública

Campus de Ourense


       Profesorado:
          Prof. Dra. Lourdes Maceiras García

          Correo electrónico:     lurdesmg@uvigo.es

          Enderezos:   Área de Medicina Preventiva e Saúde Pública
                               Facultade de Ciencias
                               Facultade de Ciencias da Educación
                               Campus Universitario 'As Lagoas'
                               32004 Ourense
            Teléfono: 988387000
 
           Fax: 988387001
 

       Titulacións:
          Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
          Grao en Ciencias Ambientais
         
Grao en Traballo Social

       Materias:
               Saúde Pública
          Saúde Pública e Traballo Social

       Terceiro Ciclo:
          Aplicacións en Microbioloxía e Parasitoloxía
          O envellecemento e a súa patoloxía

       Liñas de investigación:

 

      Máis información

 

"Vendedora" de Manuel Uhía

 

Inicio